🌐Web Map Service (WMS) ให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค มทร.ศรีวิชัย โดยเว็บแมพเซอร์วิสนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสามารถแจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคโดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย 

แจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค

🔊📢📲💬

คลิกที่นี่👉แจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค มทร.ศรีวิชัย 

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) แจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค👇👇
📢สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) 
บริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่างได้

🏫หากสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารเกิดการชำรุด ก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่เสาไฟได้เช่นกัน

        💬😍

ข้อความของท่านจะถูกส่งไปยังช่างที่มีความเชี่ยวชาญโดยแจ้งเตือนจาก Line Notify 📲🔔 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ดังนั้นสาธารณูปโภคที่เกิดการชำรุดจะได้รับการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที

        👍😎

เว็บแมพเซอร์วิสนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาตำแหน่งในการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคแก่ช่างซ่อมบำรุง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสาธารณูปโภคที่เสียหายหรือชำรุดจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างที่มีความเชี่ยวชาญ

แบบประเมินความพึงพอใจการแจ้งซ่อมบำรุง

เข้าสู่เว็บแมพเซอร์วิส


💬👉วิธีค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียน ตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง มีขั้นตอนดังนี้


คำแนะนำ
*** หากเข้าสู่เว็บแมพเซอร์วิสด้วยสมาร์ทโฟน เมื่อคลิกที่ลิงก์ด้านบนแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา แนะนำให้ใช้เว็บแมพเซอร์วิสในแนวนอน *** และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังรูปPreview

 


คำอธิบายสัญลักษณ์

ชื่อ

ความหมาย

NO

ลำดับ

NUM_BD

หมายเลขอาคาร

NAME_TH

ชื่ออาคาร (ภาษาไทย)

NAME_EN

ชื่ออาคาร (ภาษาอังกฤษ)

Faculty_TH

คณะ/สังกัด (ภาษาไทย)

Faculty_EN

คณะ/สังกัด (ภาษาอังกฤษ)

T_Floor

จำนวนชั้นทั้งหมด

T_Room

จำนวนห้องทั้งหมด

NUM_Floor

หมายเลขชั้น

NUM_Room

หมายเลขห้อง

NAME_Room

ชื่อห้อง

Air_Con

เครื่องปรับอากาศ

Fan

พัดลม

Lamp

หลอดไฟ

Computer

คอมพิวเตอร์

Projector

โปรเจคเตอร์

Audio

เครื่องเสียง

T_Toilet

จำนวนห้องน้ำทั้งหมด

NUM_ELL

หมายเลขเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

Code

รหัสเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

X

ค่าพิกัดตามแนวแกน X

Y

ค่าพิกัดตามแนวแกน Y

Type_TH

ชนิดเสาไฟ (ภาษาไทย)

Type_EN

ชนิดเสาไฟ (ภาษาอังกฤษ)


แบบประเมินความพึงพอใจเว็บแมพเซอร์วิส

🌐Web Map Service (WMS) สำหรับให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค มทร.ศรีวิชัย โดยเว็บแมพเซอร์วิสนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสามารถแจ้งซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคโดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลย